2018. október 5., péntek

Flachbarth-füzetek negyedik kötet (Autonómia)

A Flachbarth-füzetek negyedik - rendhagyó - számában egy elektronikus hasonmás-kiadást közlünk. A kötet egyetlen, ám terjedelmes írást tartalmaz: Gerencsér Balázs és Juhász Albin „A kisebbségi autonómia – működő modellek, magyar elképzelések" című 2001-es tanulmányát. Az újraközlés okai, a tartalomjegyzék és a letölthető dokumentum itt alább található.

Szerkesztői előszó

Gerencsér Balázs és Juhász Albin szerzőpáros jogi tanulmányai során 1998 és 2001 között részletes és több ezer kilométert számláló, helyszínen végzett kutatásokat folytattak a határon túli magyarság autonómia-törekvéseivel kapcsolatban. Kutatásaik során természetesen a nemzetközi szervezetek vonatkozó tevékenységét is feltártrák. Kutatásuknak ezt a részét a Külügyminisztérium gyakornokaként, a Nemzetközi Jogi Főosztály szupervíziója mellett végezték.

A több éves kutatómunka eredményeként elkészült könyvet kizárólag elektronikus módon publikálták. Először, mintegy másfél évtizedig a Hungarian Human Rights Foundation vállalta, hogy e munkát minden érdeklődő számára szabadon hozzáférhetővé teszi (ez volt a talán sokak által ismert hhrf.org/autonomia oldal). Az alapítvány hosszú idő után azonban új és modern honlapot hozott létre, amelyre már technikai okokból nem tud csatlakozni a korábbi publikáció.

Annak érdekében azonban, hogy a kutatás eredményei ne vesszenek el, arra az elhatározásra jutottunk, hogy „A kisebbségi autonómia – működő modellek, magyar elképzelések” című munkát a Flachbarth-füzetek részévé tesszük és a Flachbarth-blogban közöljük. 

Tartalmas időtöltést kívánunk az autonómiák világában – akár egy történelmi pillanatképként, akár a kisebbségvédelem legizgalmasabb és legellentmondásosabb vizsgálataként olvassuk e kötetet.

Tartalomjegyzék

I.  A kisebbségi autonómia egyes nemzetközi jogi kérdései ......13
1. Alapfogalmak ......13
1.1. A kisebbségvédelem jellegzetességei ......13
 1.2. A kisebbség meghatározása ......17
 1.3. Az autonómia meghatározása ......23
 1.4. A kisebbségi problémakezelés három pillére ......28
2. Az autonómia megjelenése egyes nemzetközi jogi dokumentumokban ......28
 2.1. Az autonómia megjelenése a nemzetközi pozitív jogban ......28
 2.2. A nemzetközi pozitív jog egyes multilaterális dokumentumai ......30
 2.3. A nemzetközi pozitív jog egyes bilaterális dokumentumai ......40
3. A kisebbségvédelem realizálódása a nemzetközi szervezetekben  ......43
 3.1. Egyesült Nemzetek Szervezete  ......43
 3.2. Európa Tanács  ......45
 3.3. Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet  ......47
 3.4. Közép-Európai Kezdeményezés  ......48
 3.5. Európai Unió  ......50
 3.6. Összegzés  ......52

II. A nacionalizmusról  ......57

III. Működő autonómiák Európában  ......61
 1. Dél-Tirol ......61
 2. Az Aland-szigetek  ......72
 3. Belgium  ......78
 4. Katalónia  ......86
 5. A baszkok autonómiája  ......96
 6. Korzika  ......102

IV. Európán túli autonómiák ......109
 1. Az Európán túli autonómiák elé  ......109
 2. Nicaragua atlanti partja  ......111
 3. Malaysia  ......118

V. A Kárpát-medencei magyar autonómiák lehetősége ......125
1. A többségi államok alkotmányának elemzése ......125
 1. Szlovénia ......126
 2. Horvátország ......130
 3. Szlovákia ......134
 4. Románia ......138
 5. Ukrajna ......141
 6. Jugoszlávia ......142
2. Áttekintés a Kárpát-medencei magyarság helyzetéről ......145
 2.1. Felvidék ......145
 2.1.1. Az autonómia kérdése ......145
 2.1.2. Véleménykülönbségek a Magyar Koalíció Pártjában ......150
 2.1.3. Az MKP kapcsolata más határon túli szervezetekkel, anyaországi
pártokkal ......152
 2.1.4. Az euro-atlanti integrációval kapcsolatban felmerülő kérdések ......153
 2.1.5. Néhány szó a nyelvtörvény csapdájáról ......155

 2.2. Kárpátalja ......158
 2.2.1. Az autonómia kérdése ......158
 2.2.2. Véleménykülönbségek az ukrajnai magyarság körében ......161
 2.2.3. A KMKSZ kapcsolata más határon túli szervezetekkel, anyaországi pártokkal ......162
 2.2.4. Az euro-atlanti integrációval kapcsolatban felmerülő kérdések ......163

2.3. Erdély ......165
 2.3.1. Az RMDSZ szerkezete, viták az RMDSZ-ben ......165
 2.3.2. Az autonómia jelen helyzete ......171
 2.3.3. Az euro-atlanti integrációval kapcsolatban felmerülő kérdések ......172

2.4. Vajdaság ......175
 2.4.1. Előzmények ......175
 2.4.2. Vajdasági magyar szervezetek ......176
 2.4.3. A háromlépcsős modell lényege ......177
 2.4.4. A koncepcióval kapcsolatban felmerülő véleménykülönbségek ......178
 2.4.5. Az egyeztetett autonómia-tervezet támogatottsága ......179

 2.5. Dél-Baranya és Kelet-Szlavónia ......183
 2.5.1. Áttekintés ......183
 2.5.2. Horvátországi magyar szervezetek ......185
 2.5.3. A HMDK külkapcsolatai ......186
 2.5.4. A kisebbségvédelmi egyezmény és a kulturális autonómia ......187
 2.5.5. Az első és második szintű közigazgatásról ......188

2.6. Muravidék ......189
 2.6.1. A Muravidéki Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség (MMNÖK) ......189
 2.6.2. A Muravidéki magyarság külkapcsolatai ......191
 2.6.3. A Muravidéki magyarság problémái ......192
 2.6.4. Az euro-atlanti integrációval kapcsolatban felmerülő kérdések......194

VI. A státustörvényről ......195
 1. Előzmények ......195
 2. A MÁÉRT II. ülése és a státustörvény ......197
 3. Külföldi példák ......198
 3.1. A szlovák törvény ......198
 3.2. A szlovén törvénytervezet ......199
 3.3. A lengyel törvényjavaslat ......201
 4. Előnyök-hátrányok ......202
 5. A Magyarok Világszövetsége külhoni magyar állampolgárság koncepciója ......205

Felhasznált források jegyzéke…… 207

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése